Sveriges största utmärkelse i tystnad!

Med Greenhushpriset vill vi höja volymen på klimatarbete som sker i det tysta. Priset delas årligen ut till företag som arbetar aktivt för att sänka sina utsläpp - utan att berätta om det. Något som gör det svårt för oss alla att välja rätt i en tid när tiden inte finns. Greenhushpriset är en uppmaning till näringslivet att ta fram ärlig, relevant och engagerande hållbarhetskommunikation.

Tipsa!

Vilket företag eller organisation tycker du borde prata högre som sitt klimatarbete? Skicka in ditt förslag till oss.

bör få Greenhushpriset 2024.

Kalendarium

 1. APRIL

  2024 års Greenhushpris öppnar för nomineringar.

 2. JUNI

  De första finalisterna till 2024 års Greenhushpris presenteras på 2030-sekretariatets scen i Almedalen.

 3. NOVEMBER

  Vinnaren av 2024 års Greenhushpris presenteras.

Jury 2024

Juryn ger Greenhushpriset till en verksamhet som bedöms ha stor positiv påverkan i omställningen och som kommit långt i sitt klimatarbete men samtidigt varit alltför försiktiga med att berätta om det. Bedömningen baseras på tips från allmänheten, undersökningar och juryns egen expertis.

 1. Kaj Török

  Kaj Török

  Chief Sustainability Officer at MAX Burgers

  LinkedIn
 2. Jens Olejak

  Jens Olejak

  Head Climate Solutions Nordics & Managing Director South Pole Sweden

  LinkedIn
 3. Mattias Goldmann

  Mattias Goldmann

  Climate leadership consultant, founder of the 2030-secretariat

  LinkedIn
 4. Lina Gustavsson

  Lina Gustavsson

  Founder and Sustainability Communications Director at The Bacon Hospital

  LinkedIn
 5. Francesca O'Brien

  Francesca O'Brien

  VD på Sveriges Marknadsförbund

  LinkedIn

Bakgrund

Greenhushpriset syftar till att få företag att prata högt om sitt klimatarbete, på ett ärligt, relevant och engagerande sätt. Både greenhush och greenwash är oacceptabelt; vi ska varken tona ner eller överdriva klimatnyttan av det vi gör. EU:s nya direktiv kring green claims med ökade krav på verifiering av hållbarhetspåståenden är avgörande för att vi alla ska kunna göra rätt val, men det är lika viktigt att företag som har lösningar på klimatkrisen faktiskt berättar om dem. I en undersökning från 2023 säger 80 av 100 svenska företag att det har blivit svårare att kommunicera nettonollmål och greenhush beskrivs som det nya normala.*

Alla vet att det perfekta företaget inte finns, men genom att transparent kommunicera både framsteg och mindre bra resultat stärks förståelse och förtroende hos såväl kunder och medarbetare som för varumärket i stort. Det finns med andra ord ingen anledning att sitta tyst för de företag som har ett bra klimatarbete - tvärtom måste de ta sitt ansvar och se till att höras ordentligt.

Att som företag få priset ska ses som en bekräftelse av ett bra klimatarbetet - men också som en knuff mot mer högljudd kommunikation. För hur ska vi kunna nå klimatmålen om lösningarna inte hörs?

Greenhushpriset instiftades och delades ut för första gången 2023. Initiativtagare är 2030-sekretariatet och The Bacon Hospital.

2030-sekretariatet har som mål att minska CO2-utsläppen från svensk transportsektor med 70% till 2030 jämfört med 2010. Med partners och kontakter inom näringslivet, NGO:s, vetenskap och politik är det en av de mest inflytelserika svenska icke-statliga organisationerna som engagerar sig för att minska transportsektorns koldioxidutsläpp.

The Bacon Hospital är en svensk kommunikations- och varumärkesbyrå med syfte att driva på omställningen mot klimatmålen. Genom kommunikation rotad i både marknadsföring- och hållbarhetsexpertis hjälper de sina uppdragsgivare att förändra attityder och beteenden och få människor att agera.

*South Pole (2023). Destination Zero - A deep dive into the global state of corporate climate action.

Vinnare 2023

Kollektivtrafiken

Juryns motivering

”Kollektivtrafikens klimatarbete är en oerhörd framgång som gagnar oss alla och som tjänar som viktig inspiration när klimatomställningen kan tyckas svår. Men om omställningen är okänd kan den inte inspirera andra som står inför samma resa.”