Personuppgifts-policy

Denna integritetspolicy beskriver hur dina personuppgifter samlas in, används, delas och skyddas och dina alternativ när det gäller användning, åtkomst och ändringar av din personliga information. Genom att fylla i vårt nomineringsformulär godkänner du insamling, användning och överföring av din personliga information enligt beskrivningen i denna integritetspolicy. Om du inte längre vill att Greenhushpriset ska behandla dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss och begära att vi raderar dina uppgifter.

INFORMATIONEN VI INSAMLAR

Vi samlar in den information du väljer att lämna när du fyller i detta formulär. Detta inkluderar:
-Namn

HUR VI ANVÄNDER DINA PERSONUPPGIFTER

Informationen som samlas in från dig används endast i syfte att registrera nomineringar till Greenhushpriset. HUR VI DELAR DIN PERSONLIGA INFORMATION Din personliga information delas endast inom Greenhushprisets nomineringsprocess. Vi kommer aldrig att dela din information med en tredje part.

LAGRING AV OCH TILLGÅNG TILL DIN PERSONLIGA INFORMATION

Vi kommer att behålla din personliga information så länge den är relevant för Greenhushprisets nomineringsprocess. Du kan när som helst begära åtkomst, ändringar och borttagning av din personliga information.

SÄKERHET

Greenhushpriset vidtar lämpliga åtgärder för att skydda dina personuppgifter från oavsiktlig förlust och obehörig åtkomst, användning, ändring eller avslöjande.

KONTAKTUPPGIFTER

All personlig information samlas in av Greenhushpriset genom The Bacon Hospital AB med huvudkontor i Malmö, Sverige. Om du har några frågor angående denna integritetspolicy, vänligen kontakta oss: hello@thebaconhospital.com, Stora Varvsgatan 6a, 211 19 Malmö, Sverige